From: <*******@ecobulpack.com>
To: ******@yahoo.com
Sent: Tuesday, 29 April, 2008 10:48:02 AM
Subject: zapitvane s. Belitza

Здравейте Яна,
Съгласно подписан меморандум през май 2006 година между Министерство на
околната среда и водите и организациите за оползотворяване на отпадъци
от опаковки, въвежденето на системите за разделно събиране на отпадъци в
страната започна от градовете с население над 100 000 жители и
областните центрове. До края на 2007 г. трябваше да се въведат в
преобладаващият брой от населени места с над 20 000 жители, а от тази
година започна и въвеждането им в малките населени места.
В съответствие с това, системата за община Ихтиман стартира с
разполагане на съдове в град Ихтиман. Включването на останалите населени
места от общината, включително с. Белица, се предвижда да стане до края
на тази година.
Поздравявам Ви за желанието да събирате отпадъците си разделно и се
надявам в скоро време да имате тази възможност.
С уважение,
Мануела Христова
зам. директор РСО
ЕКОБУЛПАК АД
тел. 812 86 42, 812 86 31

С най-искрените ми благодарности към Яна и г-жа Христова. Дано!

0 Comments:

Post a Comment
 

Copyright 2011| Some right reserved. Site from Stef@n's network Official blog My point of view.